Výroba, doprava a čerpanie betónu

Ak betón tak Skelet

Úvod

Spoločnosť SKELET spol. s r. o. bola založená v roku 1996 v Dolnom Kubíne.

V roku 2007 bolo pôvodné miešacie jadro SB20 nahradené moderným miešacím jadrom THM750 o objeme 0.5 m3 s riadiacim systémom QEL. Na prelome roku 2012 - 2013 bola zmodernizovaná skládka kameniva, vybavená zásobníkmi a vážiacim dopravníkom. Keďže ochrana prírody a tvorba nabyt. odpadu nám nieje ľahostajná, tak naša firma v roku 2013 spustila recyklačné zariadenie na čerstvý betón. Tým sme dosiahli takmer úplné využitie zostatkového betónu. Modernizáciou sme dosiahli zvýšenie kapacity výroby, odstránenie prašnosti, presné dávkovanie prímesí podľa receptúr.
Naša spoločnosť  kladie dôraz hlavne na kvalitu dodávaných certifikovaných betónových zmesí a spoľahlivosť . Máme odborne zaškolených zamestnancov s dlhoročnou, bohatou praxou a profesionálnym technickým vybavením. 

Používame iba certifikované riečne kamenivo  a cert. cement z cementárne LADCE. Stavebnú chémiu nám zabezpečuje spoločnosť  BetónRacio, ktorá nám v prípade potreby dokáže navrhnúť betón so špeciálnymi vlastnosťami. Certifikáciu podľa STN EN 209-1 nám vykonavá spoločnosť TSUS.

Toto  všetko nám umožňuje spoľahlivo a optimálne plniť Vaše objednávky.


Hlavné oblasti zamerania:


• výroba čerstvého betónu

• doprava a čerpanie betónu


• výroba betónových výrobkov