Betón podľa normy STN EN 206

C8/10-X0(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3


C12/15-X0(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3


C16/20-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3


C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3


C25/30-XC3(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3


C25/30-XC3(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3-max priesak 50mm podľa STN EN12390-8

C30/37-XC4,XD2(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3C8/10-X0(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3


C12/15-X0(SK)-Cl0,4-Dmax4-S3
C16/20-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax4-S3

C25/30-XC3(SK)-Cl0,4-Dmax4-S3

Vyhlásenie o parametroch na CBIII

Vyhlásenie o parametroch na betón Dmax16

Vyhlásenie o parametroch na betón Dmax4