Kontakt

SKELET, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 2259
026 01 Dolný Kubín
tel. / fax : + 421 43 586 3002
IČO: 36 005 771
email : info@skelet-dk.sk

Vedúca betonárky:
Franková Milena
mobil : + 421 907 883 966
email : frankova@skelet-dk.sk

Konateľ:
Ing. Vladimír Kozáčik
mobil : + 421 905 451 823
email : kozacikvl@sros.sk

Konateľ:
Rumanovič Mário
mobil : + 421 905 891 375
email : rumanovic@skelet-dk.sk